Nowy cennik Dinamo

Nowe, niższe ceny wynajmu agregatów prądotwórczych

Gdy wszyscy podnoszą ceny, my je obniżamy. Zapoznaj się z naszym nowym cennikiem. Nasze ceny zawsze były konkurencyjne, teraz są wręcz niesamowite. Nawet o połowę taniej przy wynajmie dwumiesięcznym i dłuższym. Nigdy nie korzystali Państwo z agregatów prądotwórczych? To idealny moment, aby sprawdzić ich możliwości. Nasz cennik dostępne jest pod tym linkiem

Sterownik mikroprocesorowy-3

Normy bezpieczeństwa i użytkowania agregatów

Normy bezpieczeństwa i użytkowania agregatów

Jak każdy produkt dostępny na rynku, także i agregaty podlegają wielu normom, które informują konsumentów o procesie kontroli jakości, tym samym gwarantując przestrzeganie standardów organów kontroli.

Certyfikat CE

Czym jest certyfikat CE?

Każdy użytkownik agregatu powinien się upewnić, że jego agregat ma oznakowanie CE, co oznacza, że spełnia wymagania Komisji Europejskiej, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Każdy użytkownik agregatu powinien się upewnić, że jego agregat ma oznakowanie CE, co oznacza, że spełnia wymagania Komisji Europejskiej, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Najbardziej powszechnym certyfikatem jest oznaczenie CE (Conformité Européenne), które jest deklaracją producenta, że tak oznakowany wyrób spełnia wymagania obowiązujących go dyrektyw Unii Europejskiej. W przypadku agregatów są to: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować.

Litery “CE” pojawiają się na wielu produktach sprzedawanych na rynku w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dokładniej oznaczają one, że produkty sprzedawane w EOG zostały ocenione jako spełniające wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Dlatego, jeśli chcemy kupić lub wynająć jakikolwiek produkt warto sprawdzić, czy ma on oznaczenie CE. Należy jednak pamiętać, że oznakowanie CE nie oznacza, że nasz konkretny produkt został zatwierdzony jako bezpieczny przez UE lub inny organ. Nie wskazuje ono również pochodzenia produktu, a raczej to, że produkt przeszedł procedurę oceny zgodności z dyrektywami EU.

Jakie są korzyści z tego certyfikatu?

Dzięki oznakowaniu CE konsumenci dokonując zakupu wiedzą, że produkty podlegają tym samym regulacjom chroniącym ich bezpieczeństwo i zapewniającym ich jakość.

Dzięki oznakowaniu CE konsumenci dokonując zakupu wiedzą, że produkty podlegają tym samym regulacjom chroniącym ich bezpieczeństwo i zapewniającym ich jakość.

Aby legalnie oznakować produkt za pomocą logo CE, producent musi wykonać analizy i podjąć działania mające na celu spełnienie wymagań dotyczących m.in bezpieczeństwa, a następnie poddać produkt ocenie zgodności z odpowiednimi dyrektywami pod nadzorem specjalnych organów do tego upoważnionych.

Tym samym, producent oznaczając swój wyrób tym znakiem oświadcza, że produkt spełnia wymogi prawne dotyczące oznakowania CE i może być sprzedawany w całym EOG. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w krajach poza Unią Europejską, które są sprzedawane w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dzięki oznakowaniu CE przedsiębiorstwa wiedzą, że produkty mogą być przedmiotem handlu bez ograniczeń na obszarze EOG, a konsumenci mogą się cieszyć ze świadomości, że chronią ich te same regulacje dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w całym EOG, niezależnie od kraju nabycia produktu. Tak więc, oznakowanie CE jest częścią prawodawstwa harmonizacyjnego UE i zapewniającego wysoką jakość dóbr i usług.

Uwaga na podrobione znaki CE

Handel z krajami członkowskimi UE jest bardzo lukratywny, dlatego warto się upewnić, że dany produkt naprawdę spełnia normy UE.

Handel z krajami członkowskimi UE jest bardzo lukratywny, dlatego warto się upewnić, że dany produkt naprawdę spełnia normy UE.

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla agregatów prądotwórczych, które podlegają dyrektywom nowego podejścia. Jako że norma CE kojarzona jest z bezpieczeństwem, a świadomi konsumenci wiedzą, że legalnie dostępne agregaty muszą ją posiadać, to zdarza się, że produkty z Chin używają znaczka podobnego do oficjalnego logo CE, które jednak nim nie jest. Zazwyczaj jest tak dlatego, że dany produkt nie przeszedłby procedury oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami.

Należy też dodać, że oznakowanie CE wspiera uczciwą konkurencję i gwarantuje, że wszystkie firmy muszą wykazać zgodność z tymi samymi zasadami. Pozwala ono także na zniesienie barier w przepływie towarów na rynku Unii Europejskiej oraz na ochronę uczciwej konkurencji, jako że żaden z krajów członkowskich nie może zakazać wprowadzenia na swój rynek produktu z oznakowaniem CE.

Certyfikat CE a znak B

Przed wejściem polski do Unii na jej terenie obowiązywał znak B, oznaczający bezpieczeństwo użytkowania. Od 30 kwietnia 2004 użycie tego znaku jest dobrowolne (poza obszarem materiałów budowlanych).

Normy BHP dotyczące maksymalnego poziomu hałasu

Wszyscy pracodawcy, a także wiele innych grup, są zobowiązani do przestrzegania norm BHP dotyczących hałasu. Dlatego, przy doborze agregatu warto dowiedzieć się jak głośne jest jego użytkowanie. Czasem może to być trudne, ponieważ producenci agregatów nie mają obowiązku testowania i podawania poziomu hałasu ich urządzeń. Według obowiązujących norm najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu podczas pracy to 85 dB, a najgłośniejsze dopuszczalne dźwięki to dla dBA 115 a dla dBC 135. W przypadku zbliżania się do tych norm polecamy przeczytanie naszego artykułu: Agregaty a hałas – jak go ograniczać, żeby agregat chodził ciszej? Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Aktualizacje norm

Należy także pamiętać, że każda z wyżej podanych norm może ulec aktualizacji, dlatego polecamy sprawdzanie najnowszych wytycznych. Uczulamy też Państwa na to, że produkty starsze niż z 2006 mogą nie spełniać dzisiejszych norm, bo w tym roku zaktualizowano normy europejskiej dyrektywy niskonapięciowej, której podlegają także agregaty prądotwórcze.

light-bulb-current-light-glow-40889

Jak działa stabilizacja napięcia?

Jak działa stabilizacja napięcia?

Agregaty stanowią rezerwowe źródło zasilania urządzeń w budownictwie, szpitalach i w gospodarstwach gdzie dostarczają prąd do sprzętów AGD i kluczowych systemów takich jak alarmy, chłodzenie czy też zasilanie maszyn medycznych lub serwerów danych. Ich dobór zależy od mocy i typu urządzeń, które mają zasilać, a jako że wiele agregatów na rynku oferuje różne dodatkowe funkcje, z nimi także warto się zapoznać. Jedną z takich funkcji jest stabilizacja napięcia.

Czemu napięcie jest ważne?

Zanim podłączymy nasze urządzenie do źródła zasilania warto się zastanowić jaka jest jakość dostarczanej energii, bo może ona wpłynąć na jego żywotność

Zanim podłączymy nasze urządzenie do źródła zasilania warto się zastanowić jaka jest jakość dostarczanej energii, bo może ona wpłynąć na jego żywotność

Mało kto rozważa to, że także przy wyborze zasilania można mówić o jakości dostarczanej energii. Jakość energii ma bezpośredni wpływ na żywotność urządzeń nią zasilanych. Jedną z kluczowych rzeczy, która wpływa na jakość energii jest częstotliwość napięcia zasilającego. W Unii Europejskiej jest to wartość ustalona na 50 Hz, z dopuszczalnymi małymi wahaniami. Gdy jest ona większa, urządzenia mogą się szybciej zużywać, gdy mniejsza, nie pracują wydajnie. W agregatach częstotliwość napięcia zależy między innymi od prędkości obrotowej silnika, dlatego specyfikacja agregatu dotycząca częstotliwości napięcia zasilającego jest tak ważna dla ochrony urządzeń podłączonych do agregatu urządzeń.

Stabilizacja napięcia to ważna funkcja agregatów

Skutki wahań napięcia mogą być przeróżne, od migotania żarówek, po uszkodzenie urządzeń elektrycznych

Skutki wahań napięcia mogą być przeróżne, od migotania żarówek, po uszkodzenie urządzeń elektrycznych

Agregaty z funkcją stabilizacji napięcia dostarczają prąd o najwyższej jakości, dzięki temu, że potrafią ograniczyć wahania napięcia, zapewniając dopływ prądu bez przerw czy skoków, które mogą zagrozić sprzętom wrażliwym na tego typu zmiany. Jest to szczególnie ważne w przypadku zasilania delikatnej elektroniki, która zwyczajnie może się przepalić. Stabilizacja napięcia jest też kluczowa, aby zapewnić stałe i przewidywalne parametry pracy urządzeń podłączonych do agregatu. Brak tej funkcji może przejawiać się w tak niegroźny sposób jak migotanie światła, ale także przy urządzeniach budowlanych może skutkować nierówną pracą silnika, szybszym ścieraniem niektórych części urządzenia lub nawet wyłączaniem się narzędzi podczas pracy, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem.

Stabilizacja stabilizacji nierówna

Zapraszamy do kontaktu w sprawie pytań dotyczących jakości energii dostarczanej przez agregaty w naszej ofercie w porównaniu z siecią elektryczną

Zapraszamy do kontaktu w sprawie pytań dotyczących jakości energii dostarczanej przez agregaty w naszej ofercie w porównaniu z siecią elektryczną

Istnieje wiele metod stabilizacji napięcia, w praktyce dla klienta różnią się one szybkością działania. Im szybciej reaguje system stabilizacji, tym lepiej dla naszego urządzenia. Jednym z lepszych rozwiązań jest inverter, używany na przykład w niektórych agregatach Hondy. Kolejną możliwą opcją jest cyklokonwerter, który również pozwala na bardzo szybkie dostosowanie napięcia mocy. Dwa inne trochę starsze, ale nadal wydajne, systemy to D-AVR oraz i-AVR. Tak więc, aby upewnić się, że agregat posiada stabilizację napięcia, warto szukać nazw tych technologii wśród listy jego funkcji, a w razie wątpliwości zapytać ekspertów. Dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań dotyczących jakości prądu dostarczanego przez nasze agregaty, oraz na temat funkcji stabilizacji napięcia w agregatach z naszej oferty.

Dinamo-zdj-caterpillar-478541_640

Opinie zagranicznych klientów na temat agregatów firmy CAT

Opinie zagranicznych klientów na temat agregatów firmy CAT

Zbierając informacje do tego artykułu przyjrzeliśmy się opiniom klientów dotyczącym agregatów firmy CAT w serwisie Amazon.com oraz w innych mniejszych zagranicznych sklepach internetowych.

Oceny agregatów w sklepach i serwisach online

Oceny i opinie użytkowników z całego świata są bardzo dobrym wyznacznikiem jakości produktów.

Oceny i opinie użytkowników z całego świata są bardzo dobrym wyznacznikiem jakości produktów.

Przeglądając różne modele agregatów należy patrzeć nie tylko na ocenę numeryczną czy też wyrażoną w gwiazdkach, ale także na sam opis recenzenta. Wielokrotnie użytkownicy nie oceniają samych urządzeń, ale także sposób zapakowania produktu, szybkość i jakość usługi dostawy, czy też jakość infolinii i obsługi klienta sklepu. Dlatego analizując recenzje trzeba szczególnie zwracać uwagę na to, jakich aspektów dotyczą, czy samego sklepu, czy właśnie konkretnego agregatu. Warto też przeczytać recenzję, żeby zobaczyć, czy nie jest ona sponsorowana i czy użytkownik nie ocenia produktu, który dostał za darmo.

Najlepszy agregat CAT na Amazon.com

Wiele serwisów internetowych stosuje system oceny produktów od jednej do pięciu gwiazdek, ale żeby mieć pewność co dokładnie oceniają użytkownicy, warto także przeczytać samą opinię.

Wiele serwisów internetowych stosuje system oceny produktów od jednej do pięciu gwiazdek, ale żeby mieć pewność co dokładnie oceniają użytkownicy, warto także przeczytać samą opinię.

Jednym z najlepiej ocenianych agregatów firmy CAT jest RP7500E. Użytkownicy chwalą go w szczególności za możliwość szybkiego złożenia (przy użyciu narzędzi dostarczonych w tym samym pudełku), czytelny ekran LED, naklejki ze skrótem najważniejszych funkcji, intuicyjną obsługę oraz dobrą dokumentację, a także niski poziom hałasu jak na tak potężny agregat przenośny. Jego posiadacze doceniają także solidną konstrukcję i funkcję elektrycznego rozruchu, dzięki której zawsze i bez problemów jest gotowy do pracy. Klienci twierdzą, że można go włączyć tak łatwo, że w kryzysowych sytuacjach nawet młodsi członkowie rodziny sobie z tym poradzą.

Inne popularne agregaty prądotwórcze CAT

W swoich opiniach wiele klientów wspomina o tym, że marka Caterpillar jest dobrze rozpoznawalna jako producent solidnych urządzeń, co sprawia, że są gotowi jej zaufać

W swoich opiniach wiele klientów wspomina o tym, że marka Caterpillar jest dobrze rozpoznawalna jako producent solidnych urządzeń, co sprawia, że są gotowi jej zaufać

Trzy popularne modele agregatów firmy CAT, które często przewijają się w serwisach internetowych, to RP3600, RP5500 i RP7500. Wszystkie są przenośne. Największy agregat o mocy 7500W to starszy odpowiednik agregatu najlepiej ocenianego w serwisie Amazon. Posiada on sześć gniazd do podłączenia urządzeń elektrycznych, podczas gdy dwa pozostałe dwa mają po pięć gniazd. Na części i usługi serwisowe udzielana jest 3-letnia ograniczona gwarancja przez cały okres użytkowania, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa klientów. Zawierają one wszystkie narzędzia montażowe, olej silnikowy i lejek ułatwiający rozpoczęcie pracy, co jest rozwiązaniem często chwalonym przez kupujących. Największy z nich może pracować przez 13,5 godziny przy obciążeniu 50% a jego moc starcza na zasilenie wszystkich kluczowych sprzętów nawet w dużym domu. Każdy posiada także inne funkcje przydatne zarówno na placach budowy, w kamperach, jak i w prywatnych domach. Automatyczna regulacja napięcia i wyświetlacze LED gwarantują, że można z nich korzystać z pełną świadomością, czy zostały prawidłowo skonfigurowane.

Szczegółowe uwagi klientów:

 • “Montaż jest bardzo prosty i trwał mniej niż pół godziny”.
 • “Biorąc pod uwagę łatwość jego uruchamiania, stosując się do instrukcji – sugerującej okazjonalne włączanie podczas dłuższych okresów nieużywania – ten agregat powinien mi służyć przez wiele lat”.
 • “Koła zamontowane na agregacie ułatwiają jego przenoszenie z miejsca na miejsce. Produkt jest bardzo pięknie zaprojektowany i posiada wszystkie zaawansowane funkcje”.
 • “Wskaźnik na górze maszyny pokazuje ilość paliwa w zbiorniku”.
 • “Silnik jest cichszy niż większość kosiarek, nawet przy zwiększonym obciążeniu”
 • “Jestem bardzo zadowolony z faktu, że firma Caterpillar zdywersyfikowała swoją działalność w kierunku przenośnych agregatów. Jest mocny, cichy i niezawodny. Zapewnia dużą moc przy przyzwoitym stosunku jakości do ceny”.
 • “RP3600 to energooszczędny agregat prądotwórczy, który wykorzystujemy w sytuacjach awaryjnych. To jest najlepsze rozwiązanie dla naszej fabryki, aby zapewnić sprawną pracę urządzeń. Używamy go również w naszym mieszkaniu, ponieważ mamy pewne problemy z zasilaniem w naszym regionie, a ten agregat jest tak bardzo przydatny. Produkt bardzo wysokiej jakości. Do tej pory nie było z tym żadnych problemów. Jest to bardzo kompaktowy i niedrogi model, który generuje wystarczającą ilość energii, aby zapewnić ciągłość działania naszych krytycznych urządzeń.”

Jak wypadają agregaty prądotwórcze CAT w porównaniu do innych?

Agregaty prądotwórcze nieznanych firm są tańsze, ale oszczędność na wejściu zamienia się w dodatkowe koszty, gdy urządzenie się zepsuje i trzeba je wysłać do serwisu.

Agregaty prądotwórcze nieznanych firm są tańsze, ale oszczędność na wejściu zamienia się w dodatkowe koszty, gdy urządzenie się zepsuje i trzeba je wysłać do serwisu.

Jak widać, agregaty firmy Caterpillar są doskonałym wyborem dla większości klientów. Ich oferta jest na tyle szeroka, że zawsze znajdzie się agregat, który ma wystarczająco dużo mocy, aby dobrze pracować w praktycznie każdej sytuacji. Maszyny te są trwałymi i niezawodnymi źródłami zasilania, a za ich jakość odpowiada swoją reputacją amerykańska firma CAT, która przeprowadza kontrolę jakości każdej jednostki. Łatwo je skonfigurować i pracują bez problemów – od razu po wyjęciu z pudełka. Są one też bardzo popularne ze względu na ich ciche działanie. Dlatego mają ocenę powyżej czterech gwiazdek w najpopularniejszych zagranicznych sklepach online, przy co najmniej dziesięciu dostępnych recenzjach.

Czy czy warto użytkować agregaty firmy CAT?

Firma CAT od wielu dekad produkuje potężne maszyny, które są intensywnie eksploatowane przez użytkowników - dlatego stawia na trwałość i jakość

Firma CAT od wielu dekad produkuje potężne maszyny, które są intensywnie eksploatowane przez użytkowników – dlatego stawia na trwałość i jakość

Czytając recenzje użytkowników agregatów firmy CAT, szybko można się przekonać, że są to agregaty, które użytkuje się przyjemnie. Firma CAT istnieje na rynku na tyle długo, że jakość jej produktów nie podlega dyskusji. Warto zaufać każdemu sprzętowi z logo CAT.

buildings

Najwięksi gracze na rynku agregatów

Najwięksi gracze na rynku agregatów

Na polskim rynku istnieje bogata oferta agregatów wielu marek. Jednak aby wybrać ten najlepszy nie wystarczy odpowiednio dobrać jego specyfikację do własnych potrzeb. Firma, która go wyprodukowała także ma znaczenie. Najlepsi producenci agregatów dbają o swoje dobre imię poprzez bardzo restrykcyjne procesy zapewnienia jakości. Szczególnie wyróżniają się tutaj firmy CAT, Yamaha oraz Honda – jest tak dlatego, że portfolio ich produktów obejmuje bardzo wiele dziedzin i specjalizacji. Co ciekawe, w Europie także istnieją firmy zajmujące się wytwarzaniem agregatów prądotwórczych. Wielka Brytania jest jednym z liderów na arenie międzynarodowej, dostarczając swoje agregaty firm Aggreko, FG Wilson, Cummins, Allam Marine i Broadcrown nie tylko do całej Europy, ale także do Azji i Afryki. Agregaty te także zdobyły zaufanie klientów, co widać po ich miejscu w rankingu najbardziej zaufanych agregatów, w którym firma Honda zajęła pierwsze miejsce, Caterpillar szóste, a między nimi uplasował się Cummins na miejscu drugim. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę kilku firm, które znalazły się w czołówce.

Zaufani producenci agregatów

Honda

Honda zawdzięcza swoją świetną reputację szerokiemu wachlarzowi dobrze rozpoznawalnych maszyn

Honda zawdzięcza swoją świetną reputację szerokiemu wachlarzowi dobrze rozpoznawalnych maszyn

Honda zdobyła zaufanie klientów na bardzo wielu frontach, dlatego jej czołowe miejsce na rynku agregatów pod względem zaufania klientów nie zaskakuje. Więcej o historii firmy Honda i jej wkroczeniu na rynek agregatów prądotwórczych można przeczytać tutaj

Caterpillar (CAT)

Firma CAT zdobywała doświadczenie projektując silniki swoich ogromnych maszyn

Firma CAT zdobywała doświadczenie projektując silniki swoich ogromnych maszyn

Caterpillar oferuje najszerszy zakres specyfikacji technicznych swoich agregatów. Każdy agregat jest produkowany z myślą o optymalnej wydajności, czego dowodzą cechy takie jak hartowane wały korbowe, duże powierzchnie łożysk, bloki o wysokiej wytrzymałości i łożyska ze stopu aluminium z powłoką stalową, które zapewniają dłuższą żywotność. Firma posiada dystrybutorów w prawie każdym kraju i oferuje fachowe usługi oraz wsparcie poprzez lokalne punkty sprzedaży. Więcej o historii firmy oraz o jej agregatach i projektach wdrożeniowych można przeczytać tutaj.

Aggreko

Holandia jest miejscem powstania firmy Aggreko, która szybko podbija zagraniczne rynki.

Holandia jest miejscem powstania firmy Aggreko, która szybko podbija zagraniczne rynki.

Założona w Holandii firma Aggreko rozszerzyła swoją działalność na sześć krajów na różnych kontynentach. Posiada biura w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Australii oraz mniejszą liczbę oddziałów w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Może się poszczycić tym, że jest jedynym tymczasowym dostawcą energii podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (2008 r.) i Igrzysk Olimpijskich w Londynie (2012 r.). Firma posiada agregaty prądotwórcze zarówno dla małych, jak i dużych projektów budowlanych.

KOHLER-SDMO (SDMO Industries)

KOHLER-SDMO jest liderem we Francji i trzecim co do wielkości producentem agregatów prądotwórczych na świecie. Firma projektuje, produkuje i sprzedaje standardowe agregaty prądotwórcze o mocy od 1 kVA do 3000 kVA, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie energii. Firma także oferuje kompletną usługę pod klucz: od projektu do instalacji.

Action

Firma Cummins prowadzi swoją działalność głównie w Dubaju, pomimo tego, że pochodzi z Wielkiej Brytaniii, podczas gdy firma Action, lider w ilości produkowanych agregatów, ma tam swoją siedzibę.

Firma Cummins prowadzi swoją działalność głównie w Dubaju, pomimo tego, że pochodzi z Wielkiej Brytaniii, podczas gdy firma Action, lider w ilości produkowanych agregatów, ma tam swoją siedzibę.

Action to międzynarodowa firma z siedzibą w Dubaju. Oferuje ona różne warianty agregatów prądotwórczych w zależności od zapotrzebowania na moc i wielkości projektu.

Cummins

Firma Cummins jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji silników i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. Cummins Middle East prowadzi działalność głównie w Dubaju i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale firma odnotowała wzrost aktywności w Katarze, Bahrajnie i Omanie.

Atlas Copco

Firma Atlas Copco została założona w 1873 r. I oferuje przenośne i stacjonarne agregaty prądotwórcze na całym świecie. Oferowane przez nią agregaty prądotwórcze są testowane i projektowane z myślą o długiej żywotności.

FG Wilson

FG Wilson projektuje i produkuje agregaty prądotwórcze na olej napędowy i gaz. Firma prowadzi działalność w regionie Bliskiego Wschodu, w tym w Iraku i Afganistanie.

Himoinsa

Himoinsa produkuje i dystrybuuje agregaty prądotwórcze na całym świecie. Oferują one silniki wysokoprężne i gazowe oraz hybrydowe agregaty prądotwórcze. Firma wytwarza agregaty własnymi siłami bez podwykonawców, co gwarantuje jej pełną kontrolę nad procesem produkcji. Dzięki temu firma może projektować i dostosowywać produkty do specyfikacji klienta dla każdego projektu.

Ingersoll Rand

Wielka Brytania, pomimo pozycji lidera eksportu agregatów powinna mieć się na baczności, jako że wiele zagranicznych firm zaczyna ją ścigać.

Wielka Brytania, pomimo pozycji lidera eksportu agregatów powinna mieć się na baczności, jako że wiele zagranicznych firm zaczyna ją ścigać.

Ingersoll Rand specjalizuje się w montażu i serwisie agregatów prądotwórczych benzynowych, wysokoprężnych i gazowych. Działa w prawie wszystkich sektorach, które potrzebują energii elektrycznej.

else-bp-4

Tablice znamionowe, a jakość agregatu

Tablice znamionowe, a jakość agregatu

Nad bezpieczeństwem użytkowania i właściwym opisem eksploatacji agregatów znanych firm pracują całe zespoły specjalistów.

Nad bezpieczeństwem użytkowania i właściwym opisem eksploatacji agregatów znanych firm pracują całe zespoły specjalistów.

Najlepsi producenci agregatów, czyli firmy takie jak CAT czy Honda bardzo dbają o bezpieczeństwo swoich klientów poprzez produkowanie dobrej jakości urządzeń oraz ich właściwe opisywanie w instrukcjach i na tablicach znamionowych.
Czym są tablice znamionowe?

Tabliczki znamionowe, to znaczy metalowe plakietki przymocowane do urządzeń są kluczowym elementem informującym o bezpieczeństwie, bo zawierają krótki opis podstawowych informacji o urządzeniach, na przykład: nazwę, producenta, datę produkcji oraz sposób użytkowania i podstawowe parametry, jak i certyfikat bezpieczeństwa.

W modelach agregatów znanych producentów tym informacjom można zaufać bo ich poprawności strzegą wewnętrzne regulacje tych firm, a także prawo Unii Europejskiej. Co więcej, w agregatach dobrych firm osobne części, takie jak na przykład silnik, są opatrzone osobnymi tabliczkami znamionowymi z odpowiednimi informacjami, na przykład napięciem zasilającym.
Uwaga na tablice znamionowe mniej znanych producentów!

Dla bezpieczeństwa użytkowania agregatu warto zaopatrzyć się w agregat znanej firmy aby mieć pewność, że informacje na tablicach znamionowych są poprawne.

Dla bezpieczeństwa użytkowania agregatu warto zaopatrzyć się w agregat znanej firmy aby mieć pewność, że informacje na tablicach znamionowych są poprawne.

Na informacje o agregatach firm mniej znanych, na przykład firm z Chin, trzeba szczególnie uważać, gdyż mogą być one mylące i niepoprawne – częściowo ze względu na barierę językową, a częściowo aby agregat wyglądał bardziej atrakcyjnie dla potencjalnych klientów. Przypominamy także, że dla własnego bezpieczeństwa nie należy używać agregatów, które nie posiadają tablic znamionowych!
Z tego względu zachęcamy do użytkowania agregatów znanych firm aby mieć pewność, że informacje dotyczące eksploatacji agregatu są poprawne i pozwolą nam na bezpieczne użytkowanie.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy pomogą Państwu w doborze odpowiedniego agregatu do wynajęcia, oraz wytłumaczą najważniejsze kwestie, które trzeba mieć na uwadze decydując się na konkretny model.

honda agregat

Przenośne agregaty prądotwórcze i ich cechy

Przenośne agregaty prądotwórcze i ich cechy

Ze względu na mały rozmiar agregatów przenośnych są one bardziej wyspecjalizowane, co oznacza, że nie ma urządzeń, które nadają się do wszystkiego. Małe agregaty przenośne mają wiele zastosowań, dlatego zanim zdecydujemy się na wynajem ważne jest przemyślenie, do czego taki agregat będzie nam najbardziej przydatny i jakie urządzenia chcielibyśmy nim zasilić. Na początek polecamy zapoznać się z artykułem: Jak działa agregat prądotwórczy? Z kolei poniżej, przedstawiamy szereg cech agregatów, na które warto zwrócić szczególną uwagę przy agregatach mobilnych.

Jako że linie energetyczne mogą czasem zostać zerwane, warto wiedzieć jak najwięcej o alternatywach, jak agregaty prądotwórcze.

Jako że linie energetyczne mogą czasem zostać zerwane, warto wiedzieć jak najwięcej o alternatywach, jak agregaty prądotwórcze.

Kluczowe cechy przenośnych agregatów, według których możemy podjąć decyzję o wynajem lub kupnie to:

Czas działania

Modele takie jak CAT RP7500E mogą działać dłużej niż 10 godzin, co jest bardzo ważne dla osób, które chcą zostawiać włączony agregat na noc. Jako że maksymalny czas pracy przy danym obciążeniu zależy od pojemności silnika i zbiornika paliwa, to jest on ściśle związany z wielkością agregatu – dlatego należy znaleźć kompromis między wielkością, a czasem działania na danej mocy. Czas działania widoczny w specyfikacji zazwyczaj jest podawany przy obciążeniu 50%.

Funkcje bezpieczeństwa

Agregat do użytku prywatnego musi mieć wbudowane dobre funkcje bezpieczeństwa. Wiele modeli będzie miało funkcję wyłączania w zależności od ilości paliwa – co oznacza, że gdy ilość paliwa spada poniżej określonego poziomu agregat się wyłączy. Dodatkowo wbudowane regulatory napięcia (AVR) pozwalają bezpiecznie ładować urządzenia elektroniczne takie jak laptopy, telefony lub inne oparte o elektronikę.

Przenośne agregaty często są zbudowane tak, żeby były maksymalnie mobilne - ten agregat Hondy można złapać w wielu miejscach.

Przenośne agregaty często są zbudowane tak, żeby były maksymalnie mobilne – ten agregat Hondy można złapać w wielu miejscach.

Mobilność

Agregaty przenośne są zazwyczaj dość małe, ale jednak ciężkie. Dlatego wiele z nich jest wyposażonych w dwa solidne koła. Jednak większość, nawet mobilnych, agregatów z kołami jest na tyle ciężka, że nadal warto mieć kogoś do pomocy przy przenoszeniu agregatu z samochodu do miejsca docelowego. Honda za to produkuje bardzo małe agregaty przenośne o niewielkiej mocy, które można podnieść i przenieść samemu chwytając je za ergonomiczne uchwyty. Dzięki nim można nimi zasilać małe urządzenia i narzędzia, na przykład wiertarki.

Gniazda

Duża liczba gniazd jest przydatna, kiedy chcemy podłączyć kilka małych urządzeń. Dodatkowo, niektóre agregaty przenośne mają udoskonalone funkcje bezpieczeństwa w postaci gniazd z wodoodpornymi osłonami, co przydaje się przy pracy w ogrodzie.

Nowe agregaty mają specjalnie wzmocnione i wodoodporne gniazda.

Nowe agregaty mają specjalnie wzmocnione i wodoodporne gniazda.

Eksploatacja i paliwo

Małe agregaty przenośne zwykle działają na benzynę, którą można przechowywać w dużych ilościach. W celu dłuższego przechowywania benzyny, można dodać do niej stabilizator.

Łatwość w konfiguracji i obsłudze

Warto zwrócić też uwagę na to, czy agregat jest łatwy w obsłudze i użytkowaniu oraz na to, czy instrukcja jest kompletna i dobrze przetłumaczona. Wiele chińskich agregatów ma instrukcje, które nie wyjaśniają kluczowych zagadnień, co dla początkującego użytkownika może być problemem. Wszystkim użytkownikom polecamy nasz artykuł: Jak prawidłowo należy używać agregat prądotwórczy?

Moc urządzenia

Wybranie odpowiedniego agregatu obejmuje również ustalenie potrzeb, co do mocy urządzenia. Agregaty przenośne firmy Caterpillar oferują moc wyjściową od 3500 W do 15 000 W. Firma Honda oferuje agregaty nawet o mniejszej mocy. Więcej o mocy agregatów można się dowiedzieć z naszego artykułu: Od czego zależy rzeczywista moc agregatu i jak ją poznać?

Wytrzymała budowa

Agregaty przenośne powinny być zbudowane z ramą o dużej wytrzymałości. Wszystkie agregaty firm CAT i Honda (nawet te najmniejsze walizkowe!) są solidnej budowy, dlatego przez długi czas działają bezawaryjnie. Za to jeśli agregat wygląda na tani to warto się zastanowić, czy jest bezpieczny.

Głośność działania

Honda oferuje teraz dość ciche modele agregatów, których głośność przy małym obciążeniu można porównać do szumu w dość uczęszczanym biurze (ok 50dB) – tak więc pozwalają one na odpoczynek. Agregat z obudową wygłuszającą i nowoczesnymi tłumikami może być jeszcze cichszy, jednak należy pamiętać, że każdy agregat wytwarza hałas. Większe agregaty zazwyczaj są dość głośne, a ich poziom hałasu często sięga 70dB. Żeby ograniczyć hałas warto ustawiać je na równym terenie oraz upewnić się, że nie trzeba przeprowadzić prac konserwacyjnych, jak wymiana filtra powietrza; więcej na temat wyciszania agregatów można dowiedzieć się z naszego artykułu: Agregaty a hałas – jak go ograniczać, żeby agregat chodził ciszej?

Warto zwrócić uwagę na głośność działania, żeby nie musieć używać słuchawek wygłuszających.

Warto zwrócić uwagę na głośność działania, żeby nie musieć używać słuchawek wygłuszających.

Akumulator do rozruchu elektrycznego

Wiele agregatów posiada funkcję automatycznego ładowania akumulatora z baterią litowo-jonową, gdy są włączone (na przykład agregaty firmy CAT: RP6500E i RP7500E).

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy doradzą co do wyboru odpowiedniego agregatu.

Własny dom

Komu i kiedy przydadzą się przenośne agregaty prądotwórcze?

Komu i kiedy przydadzą się przenośne agregaty prądotwórcze?

Agregaty to nie tylko rozwiązanie dla firm, na duże plenerowe imprezy, czy na place budowy. Dzięki rozwoju linii małych agregatów przenośnych, są to rozwiązania dostępne także dla indywidualnych użytkowników, którzy cenią sobie niezawodność i mobilność, a także wygodę. Użytkowanie agregatów przenośnych niweluje potrzebę kupna i rozkładania długiego przedłużacza na działkę, czy do ogrodu, a dzięki temu, że agregaty to osobne urządzenia niezależne od naszego dostawcy prądu, to możemy być pewni, że nigdy nie zostaniemy bez niezawodnego źródła energii. Także budując własny dom, czy przeprowadzając prace remontowe warto się zastanowić, czy mały agregat nie ułatwi nam życia. Dodatkowo przenośny agregat to sporo mniejszy koszt zakupu i eksploatacji w porównaniu do dużego, no i można go zabrać na wakacje. Co więcej, jeśli zastanawiamy się nad kupnem agregatu, warto go najpierw wypożyczyć, aby go przetestować w warunkach, w jakich będzie wykorzystywany.

Aby zagwarantować wygodę we własnym domu, niezależną od dostaw prądu, warto zastanowić się nad agregatem prądotwórczym.

Aby zagwarantować wygodę we własnym domu, niezależną od dostaw prądu, warto zastanowić się nad agregatem prądotwórczym.

Wiele zastosowań

Dla domu

Każda pora roku niesie ze sobą ryzyko, że siły natury lub zwierzęta spowodują przerwy w dostawie prądu. Jest to szczególnie ważne, teraz gdy globalne ocieplenie sprawia, że pogoda jest coraz mniej przewidywalna i staje się bardziej ekstremalna. Silna burza może zniszczyć linię energetyczną i pozbawić nas prądu na parę godzin, a nawet dni.  Na szczęście wiele modeli przenośnych agregatów jest w stanie wygenerować wystarczającą moc, aby umożliwić podłączenie piecyka oraz hydrofora, albo lodówki wypełnionej po brzegi i oszczędzić nam drogich strat.

Na wakacje

Oprócz tego przenośny agregat może sprawić, że wypady na wakacje nie będą pozbawione wygód. W zimne dni podczas wycieczki z rodziną można ogrzać namiot albo włączyć wentylator, jeśli jest zbyt gorąco. Dzięki bardzo mobilnym i cichym modelom agregatów prądotwórczych można nawet zasilić laptopa albo rzutnik i oglądać filmy w lesie, a do tego przygotować popcorn w kuchence mikrofalowej. W tym wypadku należy pamiętać, żeby nie używać agregatu w namiocie, ani innym miejscu, w którym mogą gromadzić się spaliny.

Jadąc na biwak albo imprezę plenerową nie trzeba się skazywać na zimną wodę i brak suszarki.

Jadąc na biwak albo imprezę plenerową nie trzeba się skazywać na zimną wodę i brak suszarki.

Na imprezy plenerowe

Także firmy organizujące wydarzenia plenerowe mogą wiele zyskać, dzięki użyciu większej ilości mniejszych agregatów. Wtedy nie trzeba przeciągać kabli do wszystkich urządzeń w miejscu naszej imprezy, a w razie awarii lub przeciążenia tylko niewielka liczba urządzeń przestaje działać, a każdy agregat pracuje ciszej. Co więcej, te same modele agregatów, jeśli zajdzie taka potrzeba, można podłączyć razem przy użyciu specjalnego kabla do równoległego połączenia wielu agregatów co pozwala na uzyskanie większej mocy wyjściowej.

Na place budowy

Nawet na każdy plac budowy czasem warto jest zaopatrzyć się w mały, przenośny agregat. Pozwala on używać narzędzi elektrycznych nawet w najbardziej odległych częściach placu bez konieczności przeciągania kabli. Szczególnie dla osób, które budują własne domy agregat może być dobrym rozwiązaniem, bo nawet agregat przenośny wystarczy do zasilenia większości narzędzi dla jednej osoby, albo nawet betoniarki. Tutaj warto się zastanowić bądź skonsultować, czy agregat powinien być jednofazowy, czy trójfazowy.

Przenośne agregaty mogą się przydać, szczególnie na placach budowy, a więc także przy budowie własnego domu.

Przenośne agregaty mogą się przydać, szczególnie na placach budowy, a więc także przy budowie własnego domu.

Tak więc, osoby, które mogą najwięcej zyskać dzięki przenośnym agregatom to:

Właściciele domów przygotowujący się do sytuacji kryzysowych,
Właściciele dużych działek, ogrodów i sadów.
Osoby budujące domy, lub pracownicy budowlani,
Firmy organizujące wydarzenia plenerowe,
Osoby, które jadąc na na weekend za miasto nie chcą rezygnować z wygód,

Gdzie można korzystać z przenośnych agregatów?

Praca w ogrodzie może być wygodniejsza z własnym agregatem, dzięki czemu nie trzeba będzie ciągnąć kabla od domu aż na krańce działki.

Praca w ogrodzie może być wygodniejsza z własnym agregatem, dzięki czemu nie trzeba będzie ciągnąć kabla od domu aż na krańce działki.

Z przenośnych agregatów prądotwórczych można korzystać w dowolnym miejscu na swoim terenie, ale muszą one znajdować z dala od niektórych struktur – oraz nie mogą być w zamkniętej przestrzeni. Należy się upewnić, że wylot spalin jest odwrócony od domu, żeby tlenek węgla nie dostawał się do żadnego pomieszczenia. Jeśli pada lub może padać należy użyć osłony, albo zbudować nad agregatem daszek na patio.

W kolejnym artykule opiszemy cechy przenośnych agregatów prądotwórczych, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze agregatu odpowiedniego dla nas. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu konsultacji rodzaju agregatu, który warto wypożyczyć.

Great_Honda_generator_ad_and_display_of_classic_generators_(33087182203)

Historia firmy Honda i jej agregatów

Początki firmy

Syn kowala, pochodzący z niewielkiego miasta Komyo, Soichiro Honda. Od młodości zafascynowany rozwojem technologicznym, głównie mechanizacją, którą to postrzegał jako drogę do dobrobytu. W poszukiwaniu pracy oraz aby móc realizować swoje marzenia przyjechał w 1922 roku do Tokio i rozpoczął praktyki, a następnie pracę, w firmie zajmującej się naprawą samochodów. W 1937 roku już z doświadczeniem i nie do końca zadowolony z kierownictwa swojego ówczesnego zakładu pracy, założył własną firmę, Toaki Seiki Heavy Industries, i postanowił, jako prezes, samemu nią pokierować. Jego nowa firma miała produkować pierścienie tłokowe.

Pierwsze silniki rowerowe

Rowery były i do dziś są, jednym z najważniejszych środków komunikacji w Japonii.

Rowery były i do dziś są, jednym z najważniejszych środków komunikacji w Japonii.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Japonia przechodziła trudny okres i mierzyła się z wieloma trudnościami. brakowało dóbr i materiałów, a środki komunikacji miejskiej i podmiejskiej były niewydolne, dlatego rowery były dość popularne. W 1946 roku Soichiro założył instytut techniczny Honda, którego celem było prowadzenie badań i produkcja silników. Soichiro w tym czasie zaznajomił się z małymi silnikami, do zasilania radioodbiorników podczas wojny i wpadł na pomysł zamontowania ich do rowerów. Tak powstały pierwsze pomocnicze silniki rowerowe, które zdobyły niesamowitą popularność. Niedługo potem, w 1947 roku powstał Honda Typ-A – pierwszy produkt stworzony od podstaw przez Hondę. Od tego czasu Firma Honda rozpoczęła produkcję silników do wielu różnych urządzeń przenośnych.

Nastawienie na potrzeby klienta

Motocykle firmy Honda powstały na drodze ciągłych ulepszeń i dialogu z klientami, dlatego dziś są uznawane jako jedne z najlepszych na świecie.

Motocykle firmy Honda powstały na drodze ciągłych ulepszeń i dialogu z klientami, dlatego dziś są uznawane jako jedne z najlepszych na świecie.

Jednym z kluczowych elementów sukcesu Hondy jest nastawienie firmy na potrzeby klienta. Pierwszym testerem silników rowerowych była żona Hondy, która stwierdziła, że ludzie ich nigdy nie kupią, jeśli będą pryskać olejem i brudzić im ubranie. Kolejne głosy klientów prosiły o łatwiejsze uruchamianie, cichszą pracę, mniejszą wagę. Wszystko to doprowadziło do specjalizacji i niesamowitych osiągów pod względem mocy, niskiego poziomu hałasu i wibracji oraz obniżenia temperatury silnika. Honda zaczęła też inwestować w badania, wysyłając ludzi w teren bezpośrednio do potencjalnych klientów z ankietami. To dzięki temu technologia Hondy zawsze wyróżniała się nowatorskimi pomysłami, które zdobywały serca klientów. Przełomem dla Hondy w USA w latach 1980 był sukces jaki odniosły kosiarki Hondy z zabezpieczeniami, oferujące spokój ducha ich użytkownikom.

Agregaty prądotwórcze

Od produkcji silników, do produkcji agregatów jest tylko kilka kroków.

Od produkcji silników, do produkcji agregatów jest tylko kilka kroków.

Kolejnym przedmiotem, który Honda postanowiła opracować, był przenośny agregat. Zainspirowało go niedawne wynalezienie przez Sony przenośnego telewizora z tranzystorami. Sony potrzebowało źródła zasilania, które pozwoliłoby na użycie go w dowolnym miejscu, a Honda została wybrana do opracowania przenośnego agregatu, który można unieść samemu. Podczas gdy zwykłe agregaty były często skomplikowane i trudne do uruchomienia i obsługi, czerwony E300 był mały, lekki i po prostu wyglądał na łatwy w użyciu. Sama wygoda użytkowania tego kompaktowego i cichego agregatu spowodowała, że sprzedaż agregatów gwałtownie wzrosła. Teraz można je było stosować na przykład, do oświetlania nocnych stoisk z żywnością, co wpływało także na ludzkie nawyki. W 1969 łączna produkcja agregatów mocy Honda przekroczyła milion sztuk, a większość z nich szła na eksport. Od lat 70. do wczesnych lat osiemdziesiątych firma Honda Power Products podjęła wyzwania związane z nowymi rynkami światowymi i skupiła się także na zagranicznych klientach otwierając oddziały poza granicami Japonii.

Trudno uwierzyć w to, jak małe były pierwsze przenośne agregaty Honda.

Trudno uwierzyć w to, jak małe były pierwsze przenośne agregaty Honda.

W dobie przenośnych agregatów konkurencja i szybki rozwój oznaczały coraz większą złożoność produktów elektronicznych, szczególnie w dobie technologii cyfrowej. Zapotrzebowanie na moc elektryczną rosło. Odpowiedzią na rosnący popyt i wymagania klientów było wydanie serii przenośnych agregatów nowej generacji w 1998 roku – GENE 21. Seria ta wprowadziła pierwszy na świecie falownik sinusoidalny sterowany mikrokomputerem, dzięki czemu zapewniała wysoką moc wyjściową, taką jak ta dostępna w większości domów. Silniki te pomagały rozwiązywać wcześniej wzajemnie się wykluczające problemy związane z wysoką mocą wyjściową i niskim zużyciem paliwa, a wszystko to przy znacznie cichszej pracy. Seria GENE 21 wkrótce zdobyła reputację agregatów prądotwórczych nowej generacji i stała się przykładem dla innych producentów agregatów.

Przenośne agregaty Honda są bardzo wygodne w użyciu i łatwe w transporcie.

Przenośne agregaty Honda są bardzo wygodne w użyciu i łatwe w transporcie.

Niektóre typy agregatów Honda już w latach 90’ mogły być same bezpiecznie używane z komputerami PC i różnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, które są bardzo wrażliwe na zmiany częstotliwości i napięcia. Ten rynek właściwie został stworzony przez zaawansowaną technologię Honda, a wysoka niezawodność i łatwość obsługi agregatów prądotwórczych produkowanych przez Hondę zyskały ogromną popularność klientów.

W 1998 wprowadzono serii agregatów zapewniającą dobre zużycie paliwa, które mogły służyć zarówno jako źródło zasilania awaryjnego dla sklepów i biur, jak i do obsługi urządzeń domowych. Co więcej, w 2006 roku pojawił się wyjątkowo cichy agregat EU55, a w roku 2009 wprowadzono przenośny agregat EU26i. W 2017 roku Honda wypuściła na rynek super-cichy agregat EU2200i, który przy zachowaniu tych samych parametrów zwiększa produkcję energii o 10%.

Honda dzisiaj

Samochody marki Honda są wysoko oceniane, nie tylko ze względu na ich silniki, ale także jakość wykonania

Samochody marki Honda są wysoko oceniane, nie tylko ze względu na ich silniki, ale także jakość wykonania

Dziś Honda nie tylko produkuje silniki, ale także własne samochody, motocykle oraz małe urządzenia przenośne, których reputacja w dużej mierze opiera się na niezawodności ich napędów. Jest to firma, która zaczęła od prostego silnika pomocniczego do rowerów. Z tego względu naturalną drogą rozwoju dla Hondy było zaangażowanie w rozwój produktów energetycznych oraz ekspansja na nowe rynki zarówno a Japonii jak i globalnie. Jako firma z tradycjami Honda nadal ma swoją siedzibę w Tokio, z mniejszymi oddziałami na całym świecie. Do dziś firma Honda konsekwentnie wspiera innowacje poprzez nowe technologie. Jej misją jest zapewnienie lepszej wydajności przy jednoczesnym utrzymaniu prostoty i zapewnieniu bezpieczeństwa i bezawaryjności. W rezultacie Honda zbudowała solidną reputację na całym świecie na swojej koncepcji “poprawy życia ludzi dzięki technologii”.

industrial-1636403_1280

Agregaty a hałas – jak go ograniczać, żeby agregat chodził ciszej?

Agregaty a hałas – jak go ograniczać, żeby agregat
chodził ciszej?

Przy doborze odpowiedniego agregatu warto wziąć pod uwagę wymogi dotyczące poziomu hałasu i podzielić się nimi z naszymi doradcami

Przy doborze odpowiedniego agregatu warto wziąć pod uwagę wymogi dotyczące
poziomu hałasu i podzielić się nimi z naszymi doradcami

Wybierając agregat prądotwórczy, który ma stać w pobliżu stałych miejsc pracy lub odpoczynku warto wziąć pod uwagę ilość generowanych decybeli. Agregaty pracują
z różną głośnością i warto być tego świadomym decydując się zarówno na to, jak i agregat wypożyczyć lub kupić, oraz na to, gdzie go postawić i co przemyśleć przy
przygotowaniu jego stanowiska użytkowania.

Czym jest hałas i jak go mierzyć?

Hałas jest definiowany jako niechciane dźwięki, które mogą przeszkadzać. Zazwyczaj hałas się mierzy w odległości jednego metra oraz pięciu metrów od działającego urządzenia przy braku innych dźwięków, które mogą wpłynąć na wynik.
Miarą poziomu hałasu są dBA, czyli decybele akustyczne, słyszalne w paśmie dźwiękowym, które rejestrują ludzie. Trzeba jednak pamiętać, że reakcja na hałas zależy od osoby i to, co dla jednej osoby może być szumem w tle, dla innej osoby może być bardzo nieprzyjemnym dźwiękiem. Co więcej, odbiór hałasu zależy od położenia urządzenia względem użytkownika, zarówno odległości oraz wysokości, na jakiej się znajduje jak i tego, jak urządzenie jest obrócone i jaki jest kierunek wylotu spalin. Typ agregatu ma też bardzo duże znaczenie przy rodzaju hałasu, z którym mamy do czynienia.

Agregaty a poziom hałasu

Hałas towarzyszy nam wszędzie, ale nie wszyscy odczuwają go tak samo.

Hałas towarzyszy nam wszędzie, ale nie wszyscy odczuwają go tak samo.

Producenci agregatów nie mają obowiązku testować i podawać poziomu hałasu ich urządzeń więc dotarcie do tego, jak głośny jest agregat może być trudne. W związku z brakiem tych wytycznych wielu producentów testuje urządzenia w warunkach, w których wyniki są dla nich jak najkorzystniejsze, więc skala decybeli podana w specyfikacji urządzenia, nie jest najbardziej wiarygodnym wynikiem – jednak, obok recenzji innych użytkowników i doświadczonych doradców, jest to najlepszy sposób na ocenę poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

 

Wytyczne dotyczące hałasu i ich wpływ na nasze zdrowie.

Wyjście na koncert plenerowy to dawka hałasu na poziomie 120 dB+, co oznacza, że mogą one powodować uszkodzenia słuchu.

Wyjście na koncert plenerowy to dawka hałasu na poziomie 120 dB+, co oznacza, że mogą one powodować uszkodzenia słuchu.

Aby ocenić to jak głośny może być agregat, potrzebny jest punkt odniesienia, dlatego poniżej podajemy skale hałasu, wraz z porównaniami do innych urządzeń oraz informacje na temat tego, jak hałas może wpływać na zdrowie.
0-35 dB – dźwięki neutralne, które stale towarzyszą nam w biurach i domach
35-70 dB – dźwięki, które męczą i utrudniają pracę
50 dB – poziom hałasu w biurze
60 dB – normalna rozmowa
70 dB – odkurzacz
70-85 dB – dźwięki, które mogą wywoływać agresję, oraz wpływają negatywnie na
zdrowie
85-130 dB – dźwięki, które mogą trwale uszkodzić słuch
100 dB – ruch drogowy na głównej ulicy w godzinach szczytu
130 dB + – te dźwięki powodują trwałe uszkodzenie słuchu
140 dB – granica bólu

W ciągu dnia w domach poziom hałasu nie powinien przekroczyć 40 dB, a w nocy 10. Ważne jest też zrozumienie, że każde kolejne 10dB podwaja głośność bo decybele są podawane na skali logarytmicznej.

W jaki sposób zminimalizować poziom hałasu agregatu?

Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia hałasu jest przemyślenie tego, gdzie zamontować agregat.

Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia hałasu jest przemyślenie tego, gdzie zamontować agregat.

Jest kilka sposobów na to, żeby zmniejszyć poziom hałasu urządzenia:

Odległość – zwiększenie naszej odległości od agregatu to jeden z najtańszych i najpewniejszych sposobów ograniczenia hałasu. Dwukrotne zwiększenie odległości od agregatu prądotwórczego w otwartej przestrzeni redukuje poziom hałasu o około 6 dBA (a na skali logarytmicznej to dość dużo). Jest tak dlatego, że energia fal dźwiękowych rozprzestrzenia się i rozprasza na większym obszarze. Stworzenie fizycznych barier takich jak płoty akustyczne, które można postawić na otwartych przestrzeniach szybko i tanio. Jest to bardzo dobre rozwiązanie na imprezach plenerowych. Przy placach budowy warto zainwestować w ekrany akustyczne, które można zamontować na dłużej.

Zmniejszenie lub wyeliminowanie drgań elementów maszyny, lub urządzenia poprzez postawienie go na odpowiednim podłożu, które nie przenosi drgań, oraz je minimalizuje, lub zainstalowanie go na specjalnym zestawie wsporczym. Można zainstalować AVM (anti-vibration mounts), czyli wibroizolatory, które pochłoną wibracje wytwarzane przez urządzenie. W zależności od przeznaczenia i wymaganego poziomu wyciszenia można wybrać wibroizolatory gumowe lub sprężynowe.

Niektóre metody ograniczania hałasu wytwarzanego przez agregat są bardzo tanie i skuteczne.

Niektóre metody ograniczania hałasu wytwarzanego przez agregat są bardzo tanie i skuteczne.

Odsunięcie od maszyny innych urządzeń i maszyn, które mogą potęgować hałas ze względu na zjawisko interferencji. Należy pamiętać, że poziom hałasu jest sumą hałasu pochodzącego od wszystkich źródeł, także od źródeł odbić hałasu generowanego przez nasze urządzenie.

Zastosowanie obudowy tłumiącej dźwięk, która działa na zasadzie stworzenia dodatkowego pomieszczenia wytłumiającej dźwięki bezpośrednio wokół agregatu. Przebudowa pomieszczenia, w którym znajduje się agregat poprzez dodanie elementów tłumiących dźwięk, takich jak akustyczne pochłaniacze przestrzenne, ekrany akustyczne, lub nawet stworzenie ścian z przechowywanych dóbr czy produktów, które mają właściwości pozwalające na tłumienie dźwięków.
Zastosowanie aktywnych metod redukcji hałasu poprzez generowanie “antyhałasu”, co może zredukować poziom hałasu nawet o około 15 dB. Układy do aktywnej redukcji hałasu składają się z układu sterowania, czujników (mikrofonu) oraz głośników.

Jeśli zredukowanie poziomu hałasu jest kluczowe, można wynająć lub zakupić tłumik do odpowiedniego modelu agregatu. Są też dostępne ogromne zestawy tłumiące, które można doczepić bezpośrednio do obudowy agregatu. Potrafią one zredukować hałas nawet o 40 dB.

Aktywne metody redukcji hałasu mogą się przydać nie tylko w przypadku agregatów.

Aktywne metody redukcji hałasu mogą się przydać nie tylko w przypadku agregatów.

Aktywne metody redukcji hałasu mogą się przydać nie tylko w przypadku agregatów. Przy wyborze agregatu zachęcamy do zastanowienia się nad tym, jaki poziom tłumienia dźwięku jest w danej chwili potrzebny. Jest to informacja kluczowa przy ustalaniu z konsultantami, który agregat wynająć oraz gdzie i w jaki sposób go zamontować. Przypominamy także, że bezpieczeństwo eksploatacji agregatu nadal musi być pierwszym czynnikiem przy doborze miejsca jego użytkowania, dlatego najpierw należy zdecydować jakie miejsce jest najbezpieczniejsze, a dopiero potem zastanowić się jak można je dostosować w taki sposób, żeby pomagało w redukcji poziomu hałasu działającego agregatu.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Dinamo, zawsze z pomocą

Dinamo - Agregaty prądotwórcze

Napisz! Zadzwoń!
Telefon: +48 501 076 959

ul. Połczyńska 44, 01-337 Warszawa
biuro@dinamo.pl
Pon - Sob: 8:00 - 20:00
Nd: 10:00 - 18:00
Pomoc w przypadku awarii - 7 dni w tygodniu przez całą dobę

Czym się wyróżniamy?

 • Posiadamy nowoczesny sprzęt firmy CAT oraz Honda
 • Duży wybór
 • Mamy agregaty stacjonarne oraz mobilne
 • Szybko i bezpiecznie dostarczamy sprzęt

 • W przypadku awarii - pomoc 24/7
 • Profesjonalne doradztwo przy wyborze agregatu
 • Atrakcyjne ceny
 • Wygodne i elastyczne formy rozliczeń

Wszelkie prawa zastrzeżone, dinamo.pl 2020

rzetelna firma